Föräldrasamverkan

Varje år har vi minst ett föräldramöte där vi tar upp allmän information, nyheter inom verksamheten, återkopplar enkätsvar och lär känna andra föräldrar i gruppen. Dessutom har vi varje år 1-2 individuella föräldrasamtal. Då samtalar föräldrar och dagbarnvårdaren om barnet i verksamheten.

Dagbarnvårdarna arrangerar också en gemensam utflykt per år. Vi firar in våren och även lucia tillsammans.

Uppdaterad: