Arbetssätt

Det viktigaste för familjedaghemmen är trygga barn, normer och värderingar, god omsorg och utrymme för lek.

  • Vi är ute i skogen och har olika aktiviteter. Lär oss om att vara rädd om naturen, forskar om djur och insekter mm.
  • Vi ger barnen utrymme för fri lek, och rörelse i form av gymnastik och promenader.
  • Språkutveckling genom Babblarna, och "Guldpåsen" där barnen får ta med sig sin favoritbok hemifrån och sen berätta om den inför de andra barnen.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetssätt