Arbetssätt

Det viktigaste för familjedaghemmen är trygga barn, normer och värderingar, god omsorg och utrymme för lek.

 

  • Vi är ute i skogen och har olika aktiviteter. Lär oss om att vara rädd om naturen, forskar om djur och insekter mm.
  • Ger barnen utrymme för fri lek och rörelse i form av gymnastik och promenader.
  •  arbetar med normer, värden, trygghet och trivsel.
  •  barns möjligheter att få inflytande över vår verksamhet, där de kan känna sig delaktiga, kunna påverka och fatta beslut efter egen förmåga.
  • Språkutveckling genom Babblarna och "Guldpåsen" där barnen får ta med sig sin favoritbok hemifrån och sen berätta om den inför de andra barnen.
  • Popcornmannen - Poppe är ett omtänksamt popcorn som utvecklar barns värderingar. Här kan du läsa mer.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetssätt