Verksamhet & pedagogik

Verksamheten är förlagd till dagbarnvårdarens hem och kompletteras med verksamhet på grupplokal 1-2 dagar/vecka. För att bedriva verksamhet för barn i olika åldrar samarbetar dagbarnvårdarna i grupper.

Den planerade verksamheten sker utifrån Skolverkets allmänna råd för familjedaghem. Läs om Skoverkets allmänna råd här (PDF, 222 KB)

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läs om vår värdegrund.  (PDF, 69 KB)

Uppdaterad: